Maison de FLEUR

LUMINE SHINJUKU 2

Shinjuku, Tokyo - 2013

Client:
STRIPE INTERNATIONAL
Category:
Apparel
Location:
Shinjuku, Tokyo
Date:
2013
Photo:
Nacása&Partners
  • Maison de FLEUR LUMINE SHINJUKU 2
  • Maison de FLEUR LUMINE SHINJUKU 2
  • Maison de FLEUR LUMINE SHINJUKU 2
  • Maison de FLEUR LUMINE SHINJUKU 2
  • Maison de FLEUR LUMINE SHINJUKU 2